Bezpečnostná inštruktáž Muster 2.0 v novej elektronickej forme

Viete, že spoločnosť Royal Caribbean International úplne prepracovala tradičné bezpečnostné cvičenie do inovatívnej elektronickej verzie Muster 2.0? Po nalodení stačí cez aplikáciu nainštalovanú na vašom mobile alebo na interaktívnej Tv v kajute prejsť jednoduchými inštrukciami o bezpečnostných pokynoch.
Nová elektronická bezpečnostná inštruktáž na lodiach Royal Caribbean Muster 2.0

Tradičné bezpečnostné cvičenie (tzv. muster drill) nepatrí k najoľúbenejším palubným aktivitám. Je povinné a musia sa ho zúčastniť všetci pasažieri na lodi, i tí ktorí sa plavia už opakovane. Okrem toho, že si vyžaduje prerušenie akejkoľvek aktivity a zoradenie sa na určených miestach pri záchranných člnoch, ale taktiež je pri ňom dochádza k zhromažďovaniu sa a je takmer nemožné zabezpečiť vhodné  dodržiavanie sociálnych odstupov.

eMuster 2.0™ je prvým programom svojho druhu, ktorý pretvára tradičné bezpečnostné cvičenie, proces pôvodne navrhnutý pre veľké skupiny ľudí, na rýchlejší a osobnejší prístup, ktorý podporuje vyššiu úroveň bezpečnosti.

Táto nová technológia  eliminuje zhromažďovanie sa väčších skupín a sprístupní hosťom na individuálnom základe kľúčové prvky bezpečnostného cvičenia; vrátane toho, kam ísť v prípade núdze, ako správne používať záchrannú vestu. Muster 2.0™ patrí medzi komplexné protokoly, ktoré Royal Caribbean Group vyvíja s panelom Healthy Sail Panel.

Royal Caribbean nastavil aplikáciu pre smartfóny tak, aby bola v súlade s medzinárodnými zákonmi o námornej bezpečnosti, ktoré vyžadujú, aby všetci cestujúci na lodi boli oboznámení s tým, kam ísť, čo robiť a ako sa správať v prípade núdze na mori.

Aký je rozdiel medzi eMuster 2.0™ a tradičným bezpečnostným cvičením?

Pri tradičnom bezpečnostnom cvičení sa všetci hostia musia dostaviť v určený čas na určené miesto pri záchranných  člnoch (tzv. muster station), ktoré je priradené ku každej kajute a spolu s ostatnými sa tu podrobiť bezpečnostnej inštruktáži. Pri tomto nácviku, podľa pokynov jednotlivej lodnej spoločnosti, môže a nemusí byť požadované, aby mal na sebe navlečenú bezpečnostnú vestu, ktorú nájde vo svojej kajute.

Pri Muster 2.0 hostia získajú všetky potrebné informácie v efektívnej a výhodnej forme prostredníctvom aplikácie na svojich osobných mobilných zariadeniach alebo cez interaktívnu televíziu vo svojej kajute. Na dokončenie tejto úlohy majú k dispozícii časové okno 4 hodín, pred vyplávaním lode z prístavu.

Ako Muster 2.0 funguje?

Na použitie Muster 2.0 nepotrebujete prístup na internet - aplikácia bezplatne využíva lodnú wifi WIFI bez toho, aby ste si museli zakúpiť internetový balíček.

  1. Prečítajte si bezpečnostné informácie v mobilnej aplikácii alebo na interaktívnej kajutovej televízii
  2. Navštívte pridelené zhromažďovacie miesto pri záchranných  člnoch (muster station) a zaregistrujte sa tu pomocou svojej kajutovej karty
  3. Na zhromažďovacom mieste si člen posádky overí, či boli bezpečnostné informácie vyplnené a je vám k dispozícii pre zodpovedanie prípadných individuálnych otázok
  4. Vypočujte si núdzový signál v mobilnej aplikácii alebo na interaktívnej televízii a keď kapitán predvedie signál predtým, ako loď vypláva

Čo ak nemám k dispozícii inteligentný mobilný telefón / smartfón?

Na vykonanie eMuster 2.0™ môžete použiť interaktívnu televíziu vo svojej kajute. 

Ako bude vedenie lode vedieť, či všetci hostia kompletizovali elektronický dril?

Mobilá aplikácia, ako aj interaktívna Tv v kajute sú pripojené na lodné systémy, ktoré monitorujú kompletizáciu bezpečnostného drilu.

Ak niektorý z hostí bezpečnostnú inštruktáž neukončí, bude osobne kontaktovaný niektorým lodným dôstojníkom a požiadaný o kompletizáciu. Pri odmietnutí bude musieť opustiť loď.

Musia deti taktiež absolvovať Muster 2.0?

Áno, všetci hostia bez ohľadu na vek, musia zaregistrovať splnenie inštruktáže Muster 2.0 za účelom zaručenia bezpečnosti každého na palube.

Musia všetci hostia robiť inštruktáž Muster 2.0 v rovnakom čase?

Každý hosť má možnosť prejsť inštruktážou svojím vlastným tempom a v čase, ktorý mu vyhovuje; od momentu nalodenia až po čas vyplávania lode, v časovom okne 4 hodiny.

Okrem lodí Royal Caribbean International je nová forma bezpečnostného cvičenia elektronickou formou k dispozícii aj na lodiach ostatných spoločností zo skupiny Royal Caribbean Group: Celebrity Cruises (okrem plavieb na Galapágoch), Azamara a v blízkej budúcnosti aj na plavbách TUI Cruises, Norwegian Cruise Line, Oceania Cruises Regent Seven Seas Cruises.

Späť na zoznam noviniek